Performance management

In veel organisaties vindt elk jaar weer de plangesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. Een methodiek die jarenlang wordt toegepast en wellicht in een ander jasje wordt gestoken maar uiteindelijk is het elk jaar weer hetzelfde. Het is een must, een taak die je als leidinggevende hebt. En ook voor medewerkers is het elk jaar weer spannend wat de beoordelingsscore zal zijn en vaak valt deze tegen want een medewerker die een "zeer goed" verwacht krijgt een "goed" en ervaart dit toch als slecht nieuws. Met andere woorden, de huidige performance cyclus brengt veel onrust in de organisatie tegen het einde van het jaar.

Overweegt u om het huidige Performance model (ook wel genoemd: HR cyclus, beoordelingscyclus, prestatiemanagement cyclus) te vervangen?  Past deze niet meer bij de organisatie en de medewerkers?

Wij hebben een model waarbij gebruik gemaakt wordt van een tool voor een continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende maar ook medewerkers onderling. Op een makkelijke manier een compliment geven, feedback geven en feedback vragen. Doelstellingen worden in de tool gezet op organisatie-, afdelings- en individueel nivo. Op deze manier is er continue zicht op de voortgang van de doelstellingen.

Het model stimuleert eigen regie/eigen ontwikkeling van de medewerkers. Dit vraagt een andere manier van leidinggeven in de organisatie. De leidinggevende wordt meer ondersteunend/coachend.

Diverse mogelijkheden om de verandering in de organisatie te begeleiden en uiteindelijk Performance verbetering te bereiken van mensen, teams en de organisatie. Wij ondersteunen u hier graag bij!

Waarom een nieuw model