Strategische Personeelsplanning

De omgeving van bedrijven is continue in beweging en dwingt organisaties een heldere strategie te vormen om slagvaardig te zijn naar de toekomst. En dit heeft direct effect voor medewerkers in een organisatie.

Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat volledig mee met de strategie van de organisatie en sluit aan bij de dagelijkse praktijk.

Als SPP wordt verankerd in de bedrijfsvoering is het een middel dat leidt tot optimale personele bezetting binnen de organisatie voor nu en in de toekomst. Hiermee komt de medewerker in zijn kracht en heeft dit direct positief effect voor de organisatie. Oftewel verhogen van de performance van medewerker en organisatie.

Wat bereik je met Strategische Personeelsplanning?

Je hebt een duidelijk zicht op de benodigde bezetting (qua inhoud) om organisatiedoelstellingen te realiseren. Maar ook een duidelijk zicht op de huidige bezetting. Voor de "gap" die je ziet, is actie gewenst. Als organisatie heb je medewerkers nodig die flexibel zijn om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen van de toekomst. 

Wat de medewerkers betreft, krijgen zij meer inzicht in de organisatie en hun eigen functioneren: wat zijn mijn talenten en vaardigheden en waar liggen mijn ontwikkelpunten? Zij kunnen gericht werken aan eigen ontwikkeling. Je bereikt optimale inzet van medewerkers en daarmee ook meer sturing op behoud en verloop.

Vanuit Moduzz bieden wij onze expertise aan op het gebied van Strategische Personeelsplanning. Vanuit een praktische inzetbaarheidstool (VIPP tool) nemen wij leidinggevenden mee naar de huidige situatie van inzet van medewerkers naar de wenselijke inzet die linkt aan de strategie van de organisatie. Van daaruit kunnen diverse programma’s worden aangeboden passend gemaakt op de wens van de organisatie. 

VIPP